Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice turnaje

6. 4. 2010

Fotbalový turnaj o Putovní pohár

starosty MČ Praha - Dubeč

Třetí ročník

Propozice turnaje

I. Základní informace.

1. Kategorie

Turnaj je vypsán pro hráče natozené 1. 1.2004 (včetně) a mladší.

2. Termín a místo konání

19.června 2010, fotbalové hřiště Čechie Dubeč, Městská 444, Praha 10 - Dubeč.

3. Účastníci * 12 mužstev - dvě skupiny po 6 mužstvech

1. Čechie Dubeč

2. Dukla Praha

3. Bohemians  1905

4. ČAFC Praha

5. Běchovičtí sršni

6. Tempo Praha

7. Sokol Kolovraty

8. Sportovní J.Město

9. FK Benešov

10.SK Motorlet Praha

11.FC Mělník  * vítěz II.ročníku 2009 / hráči narozeni v r.2003 a mladší.

12.SK Slávia Praha  * vítěz I.ročníku 2008 / hráči narození v r.2002 a mladší.

***** Červeně označená mužstva jsou účastníky všech tří ročníků.

4. Podmínky startu

Turnaje se mohou zůčastnit mužstva, které uhradila startovné před konáním turnaje, nebo v den jeho konání a vyjádřila souhlas podpisem zástupcem vedení mužstva s těmiti propozicemi u ředitele turnaje v den jeho konání.

Za přihlášená mužstva mohou nastoupit pouze hráči (roč.2004 a mladší - nejvíce 12 hráčů na soupisce), kteří budou na soupisce. Tuto vedoucí mužstva předá řediteli turnaje před jeho zahájením. Hráči na soupisce musí splňovat věkové podmínky a musí mít (třeba i celkové) prohlášení o zdravozní způsobilosti podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení nesmí být starší jednoho roku v den konání turnaje.

5. Startovné

Každé přihlášené mužstvo je povinno proti příjmovému dokladu před startem turnaje uhradit startovné ve výši 1.500,-Kč, (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských).

6. Personální zabezpečení

Ředitel turnaje: Mgr.Pešek Jan, tel.: 603 800 952

Hlavní pořadatel: Rohlíček Josef, tel.: 723 357 747

Zdravotní dozor:

Pořadatele: Budou označeni návleky pro pořadatele.

7. Sponzoři turnaje

Sponzoři turnaje budou zveeřejněny po celou dobu konání turnaje.

II. Základní pravidla

1. Hrací systém

Hraje se ve dvou skupinách po šesti týmech (mužstvech) systémem každý s každým. Utkání se hraaje s pěti hráči + brankař. Zápasy o konečné umístění sehrají mezi sebou vždy týmy (mužstva), které se umístili ve skupinách na stejných pozicích. Tedy 6-6 (o 11 místo) , 5-5 (o 9 místo), 4-4 (o 7 místo), 3-3 (o 5 místo), 2-2 (o 3 místo). Vítězové skupin hrají finále.

2. Hrací doba

Zápasy (utkání) ve skupinách a zápasy (utkání) o pořadí na 11, 9, 7, 5 a 3 místě se hrají 1 x 13 minut. Finálový zápas se hraje na 2 x 13 minut s poločasovou přestávkou 5 minut.

3. Bodové hodnocení zápasů (utkání)

Za výhru ve skupině získá vítězný tým 3 bodu, za remizu mužstev každé mužstvo záíská 1 bod a za prohrané utkání získá mužstvo 0 bodů.

4. Pravidla hry

Hraje se podle platných pravidel schválených ČMFS pro MINI kopanou a těchto propozic. Platnné soutěžní předpisy platí rovněž pro výstroj hráčů. V tomto směru pokyn - rozhodnutí rozhodčího je pro hrající mužstva závazný. Dbejte proto ná řádnou výstroj hráčů před vstupem na hrací plochu.

5. Pořadí ve skupině

O konečném pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů. V případě jejich rovnosti se pořadí určuje podle následujících kritérií:

a) vzájemný zápas, případně tabulka vzájemných zápasů týmů se stejným počtem bodů (v ní rozhoduje nejdříve věětší počet získaných bodů, rozdíl skóre a ddále větší počet vstřeelených branek),

b) celkový rozdíl skóre,

c) větší počet vstřeelených branek,

d) penalty na vylosovaného brankaře týmu, kterého se rovnost bodů netýkala (kopou 3 hráči z kaaždého týmu - nejdříve v sérii, v případě nerozhodného stavu po jednm hráči až do rozhodnutí).

6. Rozhodčí

Všechna utkání řídí kvalifikovaní rozhodčí, které zabezpečí pořadatel turnaje.

7. Tresty

1) Hráč, který v průběhu turnaje obdží dvě žluté karty, nesmí následující utkání naastoupit.

2) Hráč, který v průběhu zápasu obdrží červenou kartu, je z tohoto zápasu vyloučen a nesmí nastoupit v rámci turnaje k následujících dvou utkáních. Tým je za vyloučeného hráče oslaben na 3 minuty. Platí toto oslabení jen pro zápas při kterém hráč obdžel červenou kartu. Po uplynutí času může mužstvo za vyloučeného hráče poslat do hry jiného hráče.

3) Za neoprávněný start hráče bude mužsvo z turnaje vyloučeno a výsledky anulovány (viz.I/4).

 III. Ceny

1. Týmy

a/ Poháry, medaile a věcné ceny obdrží mužstva umístěná na 1., 2., a 3. místě turnaje.b/ Vítěz navíc obdrží hlavní cenu, tedy putovní pohár, který je povinen na další ročník turnaje vrátit zpět pořadateli.

21.června 2008 * ročník 2002 /  1.ročník: Putovní pohár *** SK Slávia Praha

20.června 2009 * ročník 2003 /  2.ročník: Putovní pohár *** FC Mělník

c/ Další zúčastněné týmy obdrží drobné upomínkové předměty věnované sponzory turnaje.

2. Jednotlivci

a/ Oceněni budou také nejlepší střelec, nejlepší brankář a nejlepší hráč turnaje. Jejich výběr provedou trenéři všech zúčastněných týmů s omezením, že nelze na individuální ocenění turnaje navrhnout hráče vlastního celku.b/ Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo vyhlásit ještě jednu individuální cenu navíc dle vlastního rozhodnutí.

 

IV. Časový program turnaje

Rozlosování a podrobný časový rozpis turnaje, včetně rozpisu jednotlivých zápasů, rozešle pořadatel všem zúčastněným týmům nejpozději 14 dnů před dnem konání samotného turnaje.

 V. Další organizační pokyny

1. Občerstvení

a/ V ceně startovného je zajištěn oběd pro účastníky turnaje – vždy pro 16 hráčů a 3 členy realizačního týmu. Obědy se budou vydávat po odevzdání speciálních lístků, které po zaplacení startovného dostanou vedoucí jednotlivých týmů.

 

b/ Další občerstvení pro účastníky a návštěvníky bude zajištěno během konání turnaje v areálu fotbalového hřiště Čechie Dubeč

  

2. Šatny:

 

Pořadatel turnaje zajistí všem zúčastněným celkům šatny a sprchy. V jedné šatně budou vždy dva týmy dle rozpisu na dveřích jednotlivých šaten. Šatna slouží k převlékání a pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či poškození odložených věcí.

 

3. Pojištění:

 

Turnaj ani jeho účastníci nejsou pojištěni. Každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí a případné vlastní pojištění, pokud má takové sjednáno. Každý startující hráč musí mít od svého zákonného zástupce podepsáno prohlášení o zdravotní způsobilosti (viz I/4).

 

4. Dresy:

 

Každé ze startujících mužstev musí být vybaveno alespoň jednou sadou dresů s čísly. Jednotliví hráči musí po celou dobu turnaje nastupovat v dresu s číslem, pod jakým budou zapsáni na soupisce. Nastoupí-li hráč s jiným číslem (ztráta, zničení), je tuto skutečnost zástupce týmu povinen před začátkem zápasu nahlásit pořadateli turnaje. Ten změnu  provede i na odevzdané soupisce. V případě shodné nebo obdobné barvy dresů obou soupeřů zabezpečí pořadatel turnaje rozlišovací tílka pro mužstvo, které bylo nalosováno jako domácí.

  

4. Diváci:

 

Vstup diváků na hrací plochu je zakázán.

 

6. Další ustanovení: 

častníci turnaje jsou stejně jako diváci, povinni respektovat pokyyny pořadatelů a jimi určených osob. Jsou povinni řídit se platným provozním řádem sportovního areálu. V případě porušování tohoto  provozního řádu je pořadatel oprávněn použít sankce stanovené provozním řádem včetně vykázání z areálu.

7. Protesty:

Případné protesty podává jménem mužstva jeho vedoucí, a to písemně k rukám řediteele turnaje do 5 minut po skončení utkání, v němž došlo ke spornéo situaci, nebo od vzniku takové události, pokud nastaala mimo utkání. Současně s podáním protestu je povinen složit kauci 500,-Kč. O protestu rozhoduje s konečnou platností řaditel turnaje. V případě, že shledá protest neoprávněným, propadá kauce ve prospěch pořadateele. V opačném případě se kauce vrací bez zbytečných oédkladů, po rozhodnutí řediteele turnaje.

 8. Změna propozic:

Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto propozic, kterou účastníkům turnaje přiměřeným způsobem oznámí v termínu co možná nejkratším.

 V Praze - Dubči dne xx.května 2010

                                                           Ředitel III.ročníku turnaje o

                                                     Putovní pohár starosty MČ Praha Dubeč

                                                                  Mgr. Jan PEŠEK